Wateroverlast 18-22 juni 2021

Op vrijdag 18 juni 2021 is er in hele korte tijd rond Alkmaar en ten noorden daarvan heel veel water uit de hemel gekomen. De molens in de Zijpe en rond Alkmaar deden hun uiterste best om het water al vroeg uit de polders te pompen. Sommige waren rond 6 uur in de ochtend al begonnen omdat er in de middag weinig wind meer zou staan. In de Zijpe zijn de molens LQ, NM, ON, OT, D, NG, ZG, P en PV bijgesprongen voor de bemaling.