Toekenning subsidie voor Noorder M door de provincie Noord-Holland

Op 18 december 2013 heeft Gedeputeerde Elvira Sweet van de Provincie Noord-Holland in het Haarlemse Teylers Museum een subsidiebeschikking uitgereikt voor de instandhouding van 39 monumenten, waaronder een subsidiebeschikking voor de restauratie van onze poldermolen Noorder M. De subsidie is verleend op grond van de Uitvoeringsregeling Restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland 2013.

Voor de financiering van de restauratie zal de Provincie € 71.732,- bijdragen. Dit komt overeen met het bedrag dat is aangevraagd door onze Stichting. Een mooi resultaat!

De subsidiebeschikking werd in ontvangst genomen door voorzitter Piet Marees, in het bijzijn van bestuurslid Klaas van Diepen en onze adviseur Melanie Balledux. Na de uitreiking volgde een feestelijke borrel met alle vertegenwoordigers van de gehonoreerde projecten.

Foto: Gedeputeerde Elvira Sweet en 39 eigenaren/vertegenwoordigers van rijksmonumenten die in het Teylers Museum een subsidie kregen uitgereikt (foto provincie NH)