Stand van zaken september 2013

De gemeente Schagen heeft in juli 2013 besloten om de restauratie van Molen Noorder M financieel te ondersteunen met een bijdrage van € 36.000,-. Stichting De Zijper Molens is hier zeer blij met, deze bijdrage betekent een substantiële steun in de restauratiekosten.

Er is inmiddels ook een financiële ondersteuning aangevraagd bij de Rabobank Schagen Wieringerland. Op de uitslag wordt in spanning gewacht. En er is een aanvraag ingediend bij de Provincie Noord-Holland, in het kader van de Uitvoeringsregeling Restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland 2013.

Eind september/begin oktober zal er een flyeractie worden gehouden om ook burgers, wonend in de Zijpe – de polder waarin de watermolen als sinds eeuwen een belangrijke rol speelt in de waterhuishouding – te vragen om een financiële bijdrage. Ook het bedrijfsleven in Schagen zal worden benaderd met de vraag of ze een donatie willen doen ten bate van de restauratiekosten van de molen. Op dit moment verwacht Stichting de Zijper Molens de restauratiewerkzaamheden op te starten in het voorjaar van 2014.

De totale restauratiekosten bedragen ruim € 350.000,-.
Er is inmiddels € 91.000,- toegezegd aan subsidies/financiële bijdrages/donaties.

Wordt vervolgd….wij hopen voor eind 2013 op nog meer positieve berichten!!