Stand van zaken februari 2013

Helaas ontving de stichting bericht dat de provincie Noord-Holland geen subsidie heeft toegekend voor de restauratie van molen Noorder-M.

In april/mei kan de stichting opnieuw een aanvraag indienen.