Stand van zaken december 2012

Een goed uiteinde van 2012! 

In december 2012 heeft Stichting De Jonge Arnoldus besloten om een donatie te verstrekken à € 17.500,- voor de restauratie van Molen Noorder M. Stichting De Jonge Arnoldus heeft als doelstelling het bevorderen van de instandhouding van molens met een monumenten status. Hiervoor is gekozen voor een donatiebeleid ten behoeve van zich kwalificerende molenprojecten in de provincies Noord-Holland en Friesland. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.dejongearnoldus.nl

Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in december besloten om een bijdrage toe te kennen van maximaal € 8.000,- voor de restauratie van Molen Noorder M. Hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat de provincie ook zal bijdragen aan de restauratie. Een aanvraag bij de provincie Noord-Holland is al ingediend en de Stichting Zijper Molens is nog in afwachting van de besluitvorming hierover. 

De Stichting Zijper Molens is zeer verheugd dat Stichting De Jonge Arnoldus en het Prins Bernhard Cultuurfonds het restauratieproject van belang achten en dat zij een financiële bijdrage doen in de restauratiekosten. 

Wordt vervolgd….in 2013….