Overlijden Cees Otter, 1 oktober 2013

Vandaag ontvingen wij bericht van het overlijden van Cees Otter.

De heer Otter en zijn vrouw kochten op 25 mei 1979 de toen in zeer slechte staat verkerende molen D in de Zijpe. Door hun inspanningen werd de molen gerestaureerd, en geheel maalvaardig gemaakt.

Op 21 juli 1999 verkocht het echtpaar de molen aan de Stichting De Zijper Molens, maar bleef er wel wonen, en Cees bleef de molen als vrijwillig molenaar bemalen. In april 2005 verlieten zij vanwege de gevorderde leeftijd de molen, en gingen wonen in Schagen. De molen kreeg nieuwe bewoners / vrijwillig molenaar, Jan van Wier en zijn vrouw.

Het echtpaar Otter is van grote betekenis voor het behoud van molen D geweest. Een van de weinige gevallen waarin particulier bezit van een voormalige poldermolen heeft geleid tot een grote restauratie tot maalvaardige molen, met een verdieping van het scheprad als aanpassing aan het verlaagde polderpeil.

Cees was niet alleen technisch, maar ook historisch zeer geïnteresseerd, en heeft veel bijgedragen aan de vastlegging van de geschiedenis van de Zijpe en van de molens.

In maart 2005 ontving Cees het Certificaat van Verdienste van de vereniging De Hollandsche Molen. Vanwege het overlijden is de molen D direct in de rouwstand gezet. De andere Zijper molens zullen volgen.