Oplossing voor probleem deelbare roeden

Tijdens een tweede bijeenkomst voor moleneigenaren bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed op 2 juni 2017 werd bekend gemaakt dat de overheid volledig zal opdraaien voor het vervangen of herstellen van de deelbare roeden. Moleneigenaren kunnen kiezen voor geheel nieuwe roeden uit één stuk volgens de oude richtlijnen van 1985, of voor een reparatie waarbij het middendeel met de flesverbindingen wordt vervangen door een vaste koker.

Onze stichting heeft besloten tot het laten vervaardigen van geheel nieuwe roeden. De Nederlandse molenmakers en roedenmakers staan voor een grote opgave om de bijna honderd roeden waar het om gaat te vervangen. De gehele operatie gaat naar alle waarschijnlijkheid wel twee jaar in beslag nemen. Omdat onze stichting er grote waarde aan hecht dat molens F en D weer zo snel mogelijk kunnen draaien, is grote voortvarendheid betracht bij het opstellen van bestekken, het vragen van offertes en het indienen van een en ander bij de RCE om zo spoedig mogelijk tot ondertekening van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst met het rijk te komen.

Begin juli kon ons bestuur de opdrachten voor vervaardigen en steken van nieuwe roeden verstrekken.