Molens F en D stilgezet vanwege problemen met gedeelde roeden

In maart 2017 werd duidelijk dat een nieuwe fabricagetechniek van gelaste stalen molenroeden volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tot ernstige problemen kan leiden. Het gaat om zogenaamde deelbare (of gedeelde) roeden die uit twee stukken bestaan die in de askop aan elkaar zijn gebout. In 2014/2015 trad bij twee molens boutbreuk op.

Op een voorlichtingsbijeenkomst voor moleneigenaren bij de RCE op 7 april 2017, waarbij ook de Zijper Molens was vertegenwoordigd, werd het probleem uitgebreid toegelicht, en geadviseerd de bijna 50 molens waar het om gaat stil te zetten.

Bij onze stichting zijn dat de molens F (met twee deelbare roeden) en D (met 1 deelbare roede). Gebleken is dat bij de sterkteberekeningen voor het ontwerp in 2011 verkeerde aannames zijn gedaan, waardoor de flensverbindingen met bouten niet bestand zijn tegen de krachten die in werkelijkheid optreden.