Molen F springt bij wegens defect gemaal

Molen F heeft op 29 jan. 2020 om 15 uur zijn dienst bewezen waarvoor hij gebouwd is. Om 13:50 uur werd molenaar Klaas Zaal gebeld door de gebiedsbeheerder van het hoogheemraadschap HHNK of hij in de gelegenheid was om te komen malen omdat er een storing was in het gemaal F. Er bleek een afsluiter (wachtdeur) kapot te zijn waardoor het gemaal niet inzetbaar was.

De storing bleek groter dan gedacht, vandaar de vraag om windkracht in te zetten. Gelukkig kon de molenaar weg bij zijn werk in Amsterdam en heeft hij verlof opgenomen om te komen malen. Om 15:15 uur werd de vang gelicht en werd het eerste water uitgemalen. Het polderpeil stond inmiddels 15 à 20 cm boven normaal.
Prachtig om te zien dat, als het nodig is, de vrijwillige molenaars samen met hun molens nog een dienst kunnen bewijzen aan het HHNK.

Om 17:30 uur was het gemaal na een tijdelijke reparatie weer operationeel en konden gemaal en molen samen de polder weer op peil brengen. Om 21:30 was de polder weer goed op peil en is de molen afgezeild.