Klaas Zaal senior overleden

Zijper molens in de rouw

Op maandag 15 aug. 2016 is molenaar Klaas Zaal senior van molen F op 66-jarige leeftijd overleden.

Klaas was reeds enige tijd ziek, maar toch nog volop bij zijn molen en bij de Zijpe betrokken.

Hij was een van de grondleggers van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Al in 1966 dacht hij, met enkele vrienden, na over de toekomst van de molens, de teloorgang van het ambacht, en het organiseren van een opleiding tot molenaar. In 1970 kwam hij als eerste vrijwillige molenaar bij onze stichting op de toen net gerestaureerde molen F.

Het bestuur is Klaas buitengewoon erkentelijk voor alles wat hij in die 46 jaar voor molen F, maar ook in algemene zin voor de stichting heeft gedaan. Bijna 35 jaar maakte hij deel uit van het bestuur.

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat zijn zoon Klaas junior het molenaarschap op de F voortzet.


Molen F in rouwstand. 15 aug. 2016