Geen Nationale Molendagen in 2020

Door de coronacrisis die zich in maart 2020 openbaarde kon het evenement Nationale Molendagen geen doorgang vinden. De Zijper molens waren op 9 en 10 mei 2020 dan ook niet te bezoeken.