Doneren

Geef U nu op als donateur van Stichting De Zijper Molens

Postbus 9, 1750 AA Schagerbrug, e-mail zijpermolens@gmail.com of geef u op bij uw bezoek aan een van de molens!

U betaalt slechts €20,00 per jaar, u ondersteunt daarmee de Zijper Molens en ontvangt tevens de kwartaaluitgave van Molenpost. Het blad besteedt regelmatig aandacht aan de Zijper molens.

Het IBAN-bankrekeningnummer van de stichting is:

NL55 INGB 0001 4667 37

Schenken

Schenken kan fiscaal heel aantrekkelijk zijn: bedrijven kunnen een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals stichting De Zijper Molens bij de vennootschapsbelasting aftrekken van hun winst. Particulieren kunnen dit bij de aangifte inkomstenbelasting.

In de vennootschapsbelasting kunt u de gift helemaal in aftrek nemen als deze maximaal 50% van uw winst bedraagt, maar moet wel onder de € 100.000 blijven. Bovendien mag u het bedrag met 50% verhogen – met een maximum van € 2.500 – als het om een culturele ANBI gaat, hetgeen het geval is bij de stichting De Zijper Molens.

Voor de inkomstenbelasting mag u een gift altijd in aftrek brengen en het bedrag mag u zelfs bij de Zijper Molens verhogen met 25% – met een maximum van € 1.250 – omdat het om een culturele ANBI gaat. Bij een gewone gift moet u wel rekening houden met een drempelwaarde. Deze drempel geldt niet voor een periodieke gift. Deze mag u hoe dan ook aftrekken, en tegenwoordig is het niet meer nodig zo’n periodieke gift bij de notaris vast te leggen. U kunt samen met de ANBI een schenkingsovereenkomst aangaan (minimale looptijd 5 jaar).

Via de website van de Belastingdienst kunt u het formulier downloaden dat u en wij samen invullen, en waarvan wij een ondertekende kopie bewaren. Zo kunt u zonder hulp van de notaris uw periodieke gift eenvoudig aftrekken. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Het RSIN/Fiscaal nummer van de ‘Stichting De Zijper Molens’ is 004271385.

In onderstaande brochure over de mogelijkheden van schenken staat nog dat een periodieke schenking moet worden vastgelegd bij een notaris. Dit is echter sinds 1 jan. 2014 niet meer nodig.
U kunt de folder aanvragen bij de postbus of het e-mailadres hierboven.