De deelbare roeden gestreken bij de F (2 stuks) en de D (1 stuks)

Vooruitlopend op het steken van nieuwe roeden eind oktober of begin november, zijn op één dag de beide deelbare roeden van molen F en de deelbare roede van molen D door Poland Oterleek gestreken. Een kraan van Winder zorgde voor het hijswerk. De roede van de D was uit 2010, die van de F zijn gestoken in 2013. Betrekkelijk nieuw dus, maar zoals eerder gemeld in deze nieuwsrubriek bleek het concept van de deelbare roeden niet betrouwbaar. Het rijk draagt de kosten van het vervangen.

De bedoeling is om de nieuwe roeden bij beide molens ook weer op één dag te steken. Het ziet er naar uit dat de stichting De Zijper Molens de eerste moleneigenaar in Nederland is die de deelbare roeden vervangt. Na het bekend worden dat het rijk de kosten van vervanging betaalt, is met grote voortvarendheid gewerkt aan bestekken en offertes voor nieuwe roeden. Deze worden gemaakt bij het bedrijf Blom in Opmeer.