Bliksemafleidercontroles door Gilde van Vrijwillige Molenaars

Al een jaar of veertig biedt het Gilde van Vrijwillige Molenaars de service om de afleiderinstallatie van molens waarop de leden werkzaam zijn, te controleren. Dit gebeurt door een deskundige die volledig op de hoogte is van alle richtlijnen, en in het bijzonder de punten kent die bij molens speciale aandacht behoeven. Deze controles geven een soort second opinion, en komen niet in de plaats van de inspecties van de reguliere daartoe bevoegde bedrijven.

In mei 2016 heeft Gilde-controleur Johan Krone (links op de foto) onze negen molens, over drie dagen verdeeld, geïnspecteerd. De resultaten waren onthutsend. Slechts bij één van de negen molens was de installatie geheel in orde. Bij acht dus niet, en dat ondanks de jaarlijkse reguliere inspecties. De meest voorkomende tekortkomingen betroffen de doorverbindingen tussen de roeden en de askop, en de flexibele leidingen waarmee de roeden aan de afleiderinstallatie worden verbonden.

Het is duidelijk dat deze punten onze bijzondere aandacht hebben en dat wij ons beraden over de wijze van uitvoering van de periodieke inspecties.