Afscheid van Klaas Zaal senior als bestuurslid van de stichting

In 1980 besloot het toenmalige bestuur van de stichting De Zijper Molens om in haar bestuur ook een molenaar op te nemen. Dat werd Klaas Zaal, die toen al een aantal jaren actief was op molen F.

In april 1981 was hij voor het eerst op een bestuursvergadering aanwezig. Nu, bijna 35 jaar later, vond Klaas de tijd gekomen om afscheid te nemen van het bestuur. Als molenaar blijft hij nog wel actief, zij het dat hij op zijn verzoek binnenkort tweede molenaar wordt, en zijn zoon Klaas Zaal junior die vorig jaar slaagde voor het examen vrijwillig molenaar, aangesteld wordt als eerste molenaar.

Het bestuur is Klaas senior heel veel dank verschuldigd voor zijn inbreng in het bestuur in die afgelopen 35 jaar. Hij was het die met name waakte over het cultuur-historische aspect van de molens, over de authenticiteit en het streekeigen karakter van de molens. Zaken als kleurstelling, het terugbrengen naar oorspronkelijke breedtes van voorzomen, windborden en hekwerk en dergelijke was bij hem in goede handen. Ook voor molentechnische zaken was hij de vraagbaak en de deskundige in het bestuur.

We laten twee foto’s zien uit de beginjaren van Klaas’ molenaarschap:

Na afloop van zijn laatste bestuursvergadering op 20 jan. 2016 vond nog een gezellig samenzijn plaats, waarbij Klaas een fraaie luchtfoto van zijn molen F, afgedrukt op metaal, kreeg overhandigd: